Hoge Raad adviseert huurkorting voor horecaondernemers

De corona pandemie heeft gezorgd voor een maandenlange sluiting van de horeca. Een tijd met weinig of geen inkomsten maar wel doorlopende vaste lasten. Ondanks de steun van de horeca, heerste lang de discussie: wie gaat de huurlasten opvangen? De huurder of de verhuurder?

Weinig tot geen inkomen voor de horeca

De gedwongen sluiting van de horeca heeft er bij veel bedrijven flink ingehakt. De TVL tegemoetkoming van de overheid dekte slechts een deel van de vaste lasten, laat staan de misgelopen omzet. 

Veel bedrijven hebben in die tijd gebruik gemaakt van afhaalmaaltijden om nog iets van inkomsten te genereren. Hiermee konden horeca eigenaren echter maar rekenen op een schijntje van de inkomsten die zij normaal genereerden.

De situatie nu

Uit recente peilingen van het CBS komt nu naar voren dat de omzet van de horeca voorzichtig aan het herstellen is. Toch kunnen horecaondernemers nog niet rekenen op hoge bedragen: het gebrek aan internationaal toerisme en zakelijk verkeer leidt tot minder evenementen waardoor het volledige herstel achter blijft. 

Naast deze peilingen heeft de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) recent een enquête uitgevoerd onder hun leden. Hieruit komt naar voren dat sinds juni maar 28% van de leden zonder corona steun tot een positief bedrijfsresultaat kunnen komen. Veel bedrijven geven aan dat zij betalingsachterstanden hebben bij de belastingdienst of van de huur. 

Huurlasten: een punt van discussie

De afgelopen tijd zijn vooral de huurlasten een punt  van discussie geweest. Wie draait er op voor de huur tijdens de sluiting door de corona pandemie? De huurder of de verhuurder? Deze discussie wordt uitgevochten in de rechtbank. 

Na een juridische ‘huurstrijd’ van een jaar, komt er bijna een einde aan het proces. De procureur-generaal heeft het volgende geadviseerd: horeca eigenaren hebben recht op huurkorting. Eerder werden er wisselende uitspraken gedaan door kortgedingrechters waarna de Hoge Raad nu de knoop moet gaan doorhakken.

De hoogte van de korting was echter ook weer een punt van discussie. Er zijn namelijk verschillende rekenmethodes om de korting te berekenen: staat alleen de omzet centraal of wordt de TVL ook meegenomen in de berekening? De procureur-generaal adviseert de laatste methode. 

De Hoge Raad gaat binnenkort uitspraak doen over de zaak.
 

Fulltime webdesigner ven SEO specialist. Werkzaam bij De Webmakers sinds 2000.

Cor Riezouw Webmakers